Annuleringsvoorwaarden voor consumenten in de zin van § 13 BGB

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn.

herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag dat u de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen

Rockabike Custom Inh. Daniëla Pavlovic

In Erlet 26
90518 Altdorf bij Neurenberg

Telefoonnummer: 09187-9068353

E-mailadres: info@rockabikecustom.com                                         

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor ons modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping 

Als u uw overeenkomst herroept, moeten wij de aankoopprijs die wij van u hebben ontvangen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. deze terugbetaling die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht Terugbetaling kan worden geweigerd totdat wij de goederen hebben ontvangen of het bewijs dat u de goederen heeft teruggestuurd.

U moet de goederen onmiddellijk en binnen 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, naar ons terugsturen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten:

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en individueel voor de consument zijn gemaakt

- voor de levering van verzegelde goederen die, nadat de verzegeling is verwijderd, om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn voor terugzending.                             

 

HERROEPINGSFORMULIER              

Naam:

 

Straat:

 

Postcode / Plaats:

 

Klantnummer:

 

Rekeningnummer;

 

Factuurdatum:

 

HERROEPING

 

Ik/wij herroepen hierbij het door mij/ons gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen

 

Aantal Bestelnr. Artikel besteld op: ontvangen op:


Gebruik een ander formulier voor meer dan 4 items

 

Aanvullende opmerkingen: