Opmerking over het afvoeren van oude batterijen

De volgende kennisgeving is bedoeld voor degenen die batterijen of producten met ingebouwde batterijen gebruiken en deze niet langer in de aan hen geleverde vorm doorverkopen (eindgebruikers):

1. Gratis terugname van gebruikte batterijen

Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht om oude batterijen in te leveren, zodat een professionele afvoer gegarandeerd kan worden. U kunt gebruikte batterijen inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij de plaatselijke winkelier. Als batterijverdeler zijn wij ook verplicht oude batterijen terug te nemen, waarbij onze terugnameplicht beperkt is tot oude batterijen van het type dat wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben gehad. U kunt oude batterijen van het bovengenoemde type voldoende gefrankeerd naar ons terugsturen of ze direct gratis inleveren bij ons verzendmagazijn op het in het colofon vermelde adres.

2. Betekenis van de batterijsymbolen

Batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak (zie hieronder). Dit symbool geeft aan dat batterijen niet bij het huisvuil mogen worden gegooid. Voor batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, bevindt de chemische naam van de gebruikte verontreinigende stof zich onder het vuilnisbaksymbool - "Cd" staat voor cadmium staat "Pb" voor lood en "Hg" voor kwik.

111

3.voertuigbatterijen

De volgende bijzonderheden zijn van toepassing op de verkoop van voertuigaccu's (dit zijn accu's die bedoeld zijn voor het starten, verlichten of ontsteken van voertuigen): Conform § 10 BattG is de verkoper verplicht om eindgebruikers een borg van 7,50 euro te betalen inclusief omzetbelasting als de eindgebruiker de oude voertuigaccu niet bij de verkoper inlevert bij aankoop van de nieuwe voertuigaccu. Bij aankoop van een voertuigaccu ontvangt de klant een statiegeldbon. De klant kan de oude voertuigaccu inleveren bij de verkoper om de borg terug te krijgen. Vanwege de verordening gevaarlijke goederen is het niet toegestaan ​​om de oude voertuigaccu naar de verkoper te sturen. Als alternatief kan de klant de oude voertuigaccu inleveren bij een inzamelpunt dat is ingesteld door de openbare afvalverwerkingsdienst. Als de oude voertuigaccu niet wordt geretourneerd aan de verkoper die het statiegeld int, is de persoon die bevoegd is om de oude voertuigaccu op te halen volgens artikel 11 lid 3 BattG verplicht om de teruggave op verzoek schriftelijk of elektronisch aan de eindgebruiker te bevestigen zonder terugstorten van de borg. In dit geval ontvangt de klant van de verkoper de aanbetaling terug, op voorwaarde dat hij de verkoper een schriftelijk of elektronisch bewijs van teruggave overlegt in overeenstemming met artikel 10, lid 1, zin 4 BattG, dat niet ouder is dan twee weken op het moment van levering. tijdstip van indiening